Strokovni program

KONFERENCE, OKROGLE MIZE IN POSVETI

– 2. Alpe Adria konferenca o zdravju na temo “Aktivno in zdravo staranje”
– digitalne tehnologije in inovativni pristopi v zdravstvu in zdravstveni oskrbi
– pacientove pravice in dostopnost do zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov
– sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe
– protimikrobna odpornost
– klinična prehrana
– socialno vključevanje oseb z invalidnostmi
– kongres integrativne medicine
– drugo

SVETOVANJA

– nasveti in praktične delavnice za pravilno in varno uporabo medicinskih pripomočkov
– medicinski pripomočki za domačo rabo
– priporočila za zdrav življenjski slog
– samopomoč pri zdravljenju

STANOVSKA SREČANJA

– izvajalcev zdravstvenih storitev
– društev bolnikov
– izvajalcev izobraževalnih programov v zdravstvu in medicini (šole, fakultete)
– izvajalcev zdravilske dejavnosti