SEJEM SODOBNEGA
ZDRAVSTVA
MEDNARODNI 23. - 25. 9. 2021 Gornja Radgona POSKRBIMO ZA ZDRAVJE!

Spoštovani,

z obžalovanjem vam sporočamo, da glede na nepredvidljive razmere v zvezi z virusom SARS-CoV-2 sejma MEDICAL, 4. mednarodnega sejma sodobnega zdravstva, ki bi moral potekati od četrtka 24. do sobote 26. septembra 2020, letos ne bomo organizirali. S tem želimo prispevati k odgovornemu ravnanju pri premagovanju epidemije. Za leto 2021 pa skupaj z institucijami in razstavljavci, s katerimi sooblikujemo sejem, z velikim optimizmom gledamo na vsebine, ki jih bo povezal.

Sejem MEDICAL bo potekal v času predsedovanja Slovenije EU, od 23. do 25. septembra 2021 kot eden od osrednjih dogodkov, s katerimi se bo naša država predstavila mednarodni strokovni in poslovni javnosti.

Organizirali ga bomo hkrati z 8. mednarodnim sejmom obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA. Na njem se bodo ob ponudnikih izdelkov in storitev za obrambo, varnost, zaščito in reševanje predstavile tudi ključne državne, prostovoljne in dolžnostne organizacije, ki z zdravstvenim sektorjem najtesneje sodelujejo. Skupaj s pristojnimi ministrstvi bo glede na predsedovanje Slovenije svetu EU dan še večji poudarek mednarodnemu povezovanju in sodelovanju, kar vam prinaša nove priložnosti za promocijo in trženje.

Kot organizator bomo dodatno poskrbeli za množičen obisk družin in posameznikov, ki želijo odgovorno poskrbeti za svojo osebno, tudi zdravstveno varnost in zaščito. Zato vas še posebej vabimo, da na sejmu MEDICAL 2021 izpostavite zaščitno medicinsko opremo za občane, kot so zaščitna oblačila, kompleti prve pomoči, sredstva za razkuževanje, maže, zdravila, različni preventivni in kurativni farmacevtski pripravki, sanitetni material… Zanimanje za ta program je namreč v času vse večjih zdravstvenih tveganj in tveganj naravnih nesreč v velikem porastu.

Za vse informacije o možnostih sodelovanja vam je z veseljem na voljo mag. Vesna Dajčman, projektni vodja sejma MEDICAL, na telefonski številki +386 (0)2 564 2 118, +386 (0)41 679 685 ali na elektronskem naslovu vesna@pomurski-sejem.si

Vljudno vabljeni v uspešno mednarodno zavezništvo poslovnega sodelovanja, varnosti in zdravja MEDICAL 2021!


TEŽIŠČA 2020

– digitalizacija in inovativni pristopi v zdravstvu, medicini in oskrbi
– družinska medicina
– hrbtenica – glavni steber telesa
– komplementarni, alternativni in naravni načini krepitve zdravja in vitalnosti
– vključevanje gibalno in senzorno oviranih oseb v vsakdanje življenje
– dolgotrajna oskrba na domu
– proaktivna skrb za zdravje (otrok, zaposlenih, starejših oseb)


PROSPEKT - SEJEM MEDICAL

OSEBNA IZKAZNICA 2020

0
RAZSTAVLJAVCEV
0
SODELUJOČIH DRŽAV
0
m2 SKUPNIH RAZSTAVNIH POVRŠIN
0
OBISKOVALCEV


Razstavni program in strokovni program

Kako do nas

Pomurski sejem d.o.o.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona
T: 02 564 2 100
E: info@pomurski-sejem.si